top of page

Galleri

Brandsläckare, från "The Pyrene Company"

Pyrene Company Limited, som grundades 1914 i London, var en betydande aktör inom industrin för brandbekämpningsutrustning. Deras rykte byggdes på deras berömda "pump" brandsläckare som installerades på kollektivtrafik, kommersiella fordon och privata fordon över hela västvärlden.

 

Pyrenes resa genom 1900-talet präglades av flera innovationer och expansioner, bland annat utvecklingen av brandsläckare för olika applikationer och etableringen av en metallbearbetningsavdelning. Att notera är att Pyrene under andra världskriget expanderade snabbt för att möta den ökade efterfrågan på brandbekämpningsutrustning och tillverkade ARP-utrustning för olika industrier.

brandsläckare-1-skalad-300x300.jpg

I det här sammanhanget finns en intressant historia förknippad med en Pyrene brandsläckare som tillverkades för Weisner-Jensen i Köpenhamn V. Dessa brandsläckare, som nu anses vara antikviteter, finns på försäljningsplattformar som DBA i Danmark.

 

De återspeglar inte bara den tekniska utvecklingen i sin tid, utan också den rika historien om internationellt samarbete inom tillverkning av säkerhetsutrustning.

Det är intressant att överväga hur dessa delar av utrustningen, nu samlarföremål, en gång var avancerad teknik som spelade en avgörande roll för säkerhet och brandförebyggande. Arvet från företag som The Pyrene Company Limited fortsätter att påverka modern brandsäkerhetspraxis och utveckling av utrustning

Eldkonst som hyllar vardagshjältar

bottom of page