top of page

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy & Småkakor

Information

För att du ska kunna ingå avtal med oss behöver vi följande information

 

namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varorna till dig. Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker du till att vi kan kontakta dig per mejl eller sms med information om din beställning.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker genom att ge ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför.

Alla uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Lagring

Personuppgifterna registreras hos Brandgodt och sparas i 5 år, räknat från utgången av det aktuella räkenskapsåret då affären genomfördes, varefter uppgifterna raderas.

Uppgifterna sparas i enlighet med bokföringslagen § 10.

Uppgifterna lagras säkert och konfidentiellt på en dator med begränsad åtkomst i kontrollerade faciliteter. Säkerhetskontrollen granskas regelbundet för att alltid kunna hantera användaruppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med dina rättigheter som användare. Det kan aldrig garanteras 100% säkerhet vid dataöverföringar via internet. Det finns en risk att obehöriga kan få åtkomst till information när data skickas och lagras elektroniskt, varför du därför lämnar dina personuppgifter på egen risk.

Den snabba utvecklingen av internet innebär att ändringar i vår hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga, varför vi förbehåller oss rätten att uppdatera/ändra dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter. Om detta blir aktuellt kommer datumet för "senast uppdaterad" att ändras längst ner på sidan. Vid omfattande ändringar ges tydlig information om detta på webbplatsen.

Vi lagrar inte kunduppgifter krypterade.

Vi överför inte kunduppgifter krypterade.

Vem har

tillgång

Brandgodts direktör har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Den personuppgiftsansvarige på www.brandgodt.dk är ledningen för företaget Brandgodt ApS.

Tredje part

Information som lämnas till Brandgodt lämnas inte vidare eller säljs på något sätt till tredje part, såvida det inte sker i samband med en omstrukturering eller en hel eller partiell försäljning av företaget. Eventuellt utlämnande i en sådan situation kommer att ske i enlighet med den vid var tid gällande personuppgiftslagstiftningen på området.

 

Vi registrerar ingen personligt känslig information.

Recensentwebbplats

Var uppmärksam på följande:

 

Om webbplatsen använder en recensionswebbplats anses detta som att vidarebefordra information till tredje part. Detta MÅSTE avslöjas här och en indikation på VEM informationen UPPLEVAS TILL.

Invändning & insikt

Som registrerad hos Brandgodt har du alltid rätt att invända mot registreringen. Dessutom har du rätt att få information om vilka uppgifter som har registrerats om dig. Om data är felaktiga eller vilseledande har du rätt att begära att de rättas, raderas eller blockeras. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen. Förfrågningar i samband med detta ska riktas till Brandgodt via e-post kontakt@brandgodt.

Klagomål

Om du vill klaga på ditt köp bör du kontakta Brandgodt.

Om det inte lyckas att hitta en lösning kan du lämna in en klagomål till relevanta myndigheter på området om villkoren är uppfyllda.

Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och data om dig. Klagomålet lämnas in till Datatilsynet enligt Persondatalovens § 58, stycke 1.

Tvist

Eventuell tvist mellan företaget och kunden avgörs enligt dansk lag.

ODR

Från och med den 15 februari 2016 får europeiska företag och konsumenter tillgång till en ny digital plattform, ODR. ODR är avsedd att göra det enklare att hantera konsumentklagomål gällande varor och tjänster inom EU.

ODR står för Online Dispute Resolution (onlinetvistlösning).

För konsumenterna innebär detta att de kan lämna klagomål direkt till det europeiska företaget där köpet har gjorts.

Syftet med ODR-plattformen är att koppla samman olika klagoinstanser. Konsumenter och företag kan vara i direkt kontakt med varandra.

Till exempel kan en dansk konsument skriva sitt klagomål på danska direkt till ett italienskt företag som de har handlat med. Klagomålet översätts automatiskt av EU:s eget översättningsverktyg till italienska, och företaget kommer således att ta emot klagomålet på sitt modersmål.

EU:s Online Dispute Resolution:

Om det är något fel med din beställning eller om den inte uppfyller dina förväntningar, vänligen kontakta oss så hittar vi tillsammans en tillfredsställande lösning.

Enligt lagen måste vi hänvisa till följande länk - om du inte vill kontakta oss först:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Småkakor

En cookie är en liten datafil som placeras på din egen dators hårddisk för att kunna känna igen den. Det är inte ett program och kan inte läsa eller förstöra data på din dator.

Endast webbplatsen som har placerat cookien på din hårddisk kan läsa innehållet i cookien igen. Cookies kan inte innehålla virus eller liknande som kan skada din dator.

Läs gärna mer om cookies på www.cookiecentral.com.

www.brandgodt.dk används cookies uteslutande för att optimera webbplatsens funktionalitet så att din upplevelse som kund kan förbättras. Det är en teknisk funktion som kan komma ihåg dina inställningar.

Fel: Domänen BRANDGODT.DK har inte behörighet att visa cookie-deklarationen för domängrupp-ID 6d2be22c-5b04-4844-a336-f35f065b3e52. Vänligen lägg till den i domängruppen i Cookiebot Manager för att auktorisera domänen.

bottom of page