top of page

Uddannelse brand

Her finder du beredskabsstyrelsens plan for brandmandsuddannelsen, både Grunduddannelsen og Funktionsuddannelsen.

 

Beredskabsstyrelsens "Sådan bliver du brandmand"

https://www.brs.dk/da/redningsberedskab-myndighed/uddannelse/uddannelser-og-kurser/saadan-bliver-du-brandmand/indsats/

bottom of page